DATO' GANDESAN A/L LETCHUMANAN
Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional.

"Hasrat murni KER1M dalam usaha menyebarluaskan maklumat mengenai gejala AIDS/HIV merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Program seperti ini akan dapat membuka minda dan menarik perhatian rakyat kearah memahami punca dan akibat HIV/AIDS. Selaras dengan usaha-usaha pemupukkan dan pemerkasaan perpaduan seluruh rakyat maka jabatan ini amat berbesar hati untuk bersama-sama berganding bahu merealisasikannya dengan segala tenaga dan keupayaan yang ada."