DATO' SERI G PALANIVEL

"Saya penuh yakin dengan KER1M yang merupakan sebuah NGO yang aktif mencari dan menyelesaikan isu isu kemanusiaan dan rumah ke rumah tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan keturunan."