Misi & Visi

  • Bersedia membantu individu yang memerlukan bantuan kebajikkan, sokongan moral dan khidmat nasihat.
  • Melahirkan generasi yang berkualiti dan menjadikan rakyat sentiasa bertolak-ansur, hormat-menghormati dan saling bantu-membantu antara satu sama lain
  • Mewujudkan penilaian perkauman di negara kita dan menghormati adat dan perlembagaan setiap kaum.
  • Membantu kerajaan mengenal pasti rakyat yang memerlukan dan melengkapkan aktiviti kerajaan sepenuhnya.
  • Bertanggungjawab melaksanakan program demi untuk rakyat
  • Memperkasa nama 1Malaysia dan menjadikan ianya terbukti dengan sokongan dan komitmen rakyat yang berbilang kaum.