YB ENCIK KHAIRY JAMALUDDIN 
Menteri Belia Dan Sukan

"Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Persatuan Kesejahteraan Rakyat 1Malaysia (KER1M) atas semangat dan usaha gigih dalam melaksanakan pelbagai aktiviti kebajikkan sosial masyarakat untuk rakyat. Saya juga difahamkan bahawa Persatuan KER1M mengadakan pelbagai program kesukanan dan rekreasi melalui kerjasama dengan jabatan kerajaan serta syarikat swasta. Ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam kecergasan sejajar dengan gagasan FIT MALAYSIA yang diterajui oleh Kementeran Belia dan Sukan."