YB. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN DAHLAN 
Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan Malaysia

"Seperti yang dimaklumkan oleh YAB Perdana Menteri, Gagasan 1 Malaysia adalah satu penilaian untuk kita terus menjadikan Negara kita sebagai sebuah Negara yang berjaya, bertransformasi setanding dengan negara negara lain. Bagi mencapai hasrat ini, KER1M dilihat berusaha memberikan pelbagai perkhidmatan kepada rakyat khususnya menyatukan rakyat yang berbilang kaum dengan penganjuran pelbagai aktiviti danprogram secara berterusan"