YB. DATO' SERI HISHAMUDDIN BIN TUN HUSSEIN 
Menteri Pertahanan Malaysia

"Saya percaya usaha yang dilakukan persatuan KER1M dalam penerbitan buletin KER1M ini boleh dijadikan sebagai wadah bertukar informasi dan maklumat mengenai aktiviti dan hal ehwal kebajikkan yang berlaku dari masa ke semasa. Saya mendoakan agar persatuan KER1M terus maju pada masa hadapan dan komited menghulurkan bantuan serta menjaga kebajikkan golongan yang memerlukan."