YB DATO' SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB
Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

"Sebagai sebuah badan NGO dalam membantu dan menjaga aktiviti kebajikkan masyarakat sosial, kerajaan sentiasa menyokong dan memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan program-program yang berkaitan kepada kesejahteraan rakyat yng digariskan 'Rakyat didahulukan pencapaian diutamakan'".