YB DATO SRI' RICHARD RIOT ANAK JAEMĀ 
Menteri Sumber Manusia Malaysia

"Semoga usaha murni persatuan ini dapat diberikan sokongan dari pelbagai pihak sejajar dengan hasrat kerajaan dan Gagasan 1 Malaysia iaitu membela nasib kebajikkan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Usaha ini harus diteruskan demi masa depan anak-anak kita terjamin dan kearah sebuah negara dan komuniti yang berjaya".