YB DATUK SERI DR. S SUBRAMANIAM 
Menteri Kesihatan Malaysia

"Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada Persatuan Kesejahteraan Rakyat 1Malaysia (KER1M) diatas usaha dalam penganjuran 'Program Jelajah Kempen Kesedaran HIV/AIDS' ke seluruh negara. Saya yakin bahawa melalui program ini, rakyat dapat mengetahui pelbagai maklumat yang penting mengenai tips tips pencegahan HIV/AIDS."