YBH. TAN SRI' DATO SRI AZLANII DR. MAHADEVAN MAHALINGAM 

"Saya mengucapkan tahniah dan syabas ke atas usaha baik yang dilaksanakan oleh KER1m dalam membantu dan memberikan komitmen untuk menjaga kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan jantina. Tindakkan KER1m berlandaskan gagasan YAB Perdana Menteri Dato Sri Najib Razak telah terbukti dengan wujudnya Persatuan KER1M dan saya berharap KER1M dapat meluaskan perkhidmatan ini didalam dan diluar negara dan menjadi persatuan yang berjaya."