YBhg. TAN SRI DR. ALI HAMSA 
Ketua Setiausaha Negara

"Sepertimana sedia maklum 1Malaysia ialah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Saya percaya dengan berteraskan gagasan ini, Persatuan Kesejahteraan Rakyat 1 Malaysia (KER1M) akan terus komited dalam menyampaikan perkhidmatan mereka kepada rakyat."