YBhg.TAN SRI DATO' SRI KHALID BIN ABU BAKAR 
Ketua Polis Negara

"Kegigihan persatuan ini yang membangunkan imej dan gagasan 1 Malaysia harus diberikan sokongan dan dijadikan contoh oleh mana-mana pertubuhan lain. Saya percaya komitmen persatuan ini juga akan membantu PDRM menyampaikan maklumat pencegahan jenayah dan tips-tips keselamatan dari masa ke semasa didalam penerbitan ini."