AHLI KEHORMAT (SUKARELAWAN) AHLI KEHORMAT (AK) AHLI KEHORMAT VIP (AKV) Saya dengan ini mengesahkan segala butir-butir dan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KER1M dalam dilantik diri saya sebagai Ahli Kehormat.Pengesahan Online