1. Adakah KER1M sebuah agensi kerajaan?
    Tidak. KER1M adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri.
  2. Bagaimana saya hendak menjadi ahli KER1M?
    Sila isi borang permohonan atas talian di bawah menu Keahlian.
  3. Adakah keahlian KER1M terbuka kepada semua?
    Ya, terbuka kepada semua yang berminat.